Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Publikace / Zaostřeno na drogy / Zaostřeno na drogy - pokyny pro autory

Zaostřeno na drogy - pokyny pro autory

Dvouměsíčník, vychází každý sudý měsíc, neprodejný. Vydavatelem je Úřad vlády České republiky - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Registrováno MK – ISSN 1214-1089, evid. číslo MK ČR E 14088.

Uzávěrka pro autorský text: poslední den lichého měsíce – odborný redaktor dodá schválený text – v elektronické podobě na adresu grolmusova.lucie@vlada.cz , k textu se přikládají zdrojová data v samostatném dokumentu.

Formát, rozsah a povinné náležitosti autorského textu

Uvádí se titul čísla, podtitul, jména (vč. titulů) všech autorů, použitá literatura (= hlavní zdroje informací) a webové odkazy (informace na webu). Obsah se člení do kapitol a podkapitol. Obsah není nutno vytvářet – vytvoří sazeč. Text může obsahovat tabulky, grafy, obrázky, zvýrazněný text v rámečcích. Číslování kapitol a podkapitol (1, 1/1 atd., max. 4 úrovně).
Text: Word – doporučené písmo Arial 10 b., řádkování jednoduché, odstavec neodsazovat zleva, používat co nejméně formátování (žádné automatické číslování, pole apod.). Pokyny pro sazeče možno vepsat do textu za znak „ §§§“. Tučné písmo, kurzíva, velká písmena jsou povolena. Odrážky čtvercové povoleny, možno použít i v případě, že je vyčerpáno členění textu v rámci podkapitol.
Grafy, mapy – nutno dodat zdrojová data (Excel).
Obrázky, loga apod. – přednostně v křivkách; doporučuje se formát domluvit předem.
Rozsah čísla je variabilníminimálně 8 normostran, maximálně 27 normostran, tj. min. cca. 14400 znaků až max. cca 48 600 znaků. 1 NS = 1800 znaků včetně mezer – počítáno i v tabulkách a obrázcích. Počet znaků aktuálního dokumentu najdete ve Wordu v menu Soubor – Vlastnosti – Statistické údaje.

Postupy pro Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Každé číslo musí mít odborného redaktora – zaměstnance odboru pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, který koordinuje činnost všech autorů (interních, externích) a zajišťuje schválení čísla vedoucím editorem, kterým je MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti); případně u jednotlivých čísel může být požadováno předchozí schválení přímým nadřízeným odborného redaktora, příp. ředitelem odboru protidrogové politiky.
Rozsah čísla: min. 4 stránky A4, max. 12 str.; výjimečně může být rozsah větší, počet stran A4 vždy dělitelný čtyřmi. Pro dosažení potřebného počtu stran je možno vkládat volné plochy a 1-2 dělící modré/khaki stránky se šipkami, o tomto členění na návrh grafika rozhoduje odpovědný redaktor Zaostřeno na drogy (nikoliv autor textu).
Uzávěrka do tisku: 3. týden v sudém měsíci – uzávěrka pro redakční úpravy, sazbu a její korektury. Přípravu do tisku zajišťuje Lucie Grolmusová spolu s externím grafikem. Na korekturách se na vyžádání podílí i odborný redaktor čísla.
Sazba a tisk: U externích spolupracovníků/dodavatelů zajišťuje Lucie Grolmusová ve spolupráci s ekonomkou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.
Distribuce: Distribuci tištěné verze zajišťuje Markéta Grygarová, na základě stálého distribučního seznamu.
Zasílání povinných výtisků knihovnám zajišťuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (pracoviště Úřadu vlády) v rámci běžné distribuce. Vydávání se řídí zákonem č. 46/2002 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a ČSN 01 0199 Vydavatelská úprava odborných časopisů.
Zveřejnění PDF: Každé číslo se zveřejňuje na stránkách http://www.drogy-info.cz a případně podle obsahu případně jednotlivá čísla mohou být zveřejněna i na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ( http://drogovapolitika.vlada.cz ). Zveřejnění zajišťuje Eva Škrdlantová.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 21.05.2015 17:47

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz