Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Publikace / Glosář pojmů / V

V

VIRUS PŘENÁŠENÝ KRVÍ (BLOOD-BORNE VIRUS)

Virus který může být přenesen z infikované osoby na jinou osobu kontaktem krví do krve, tj. krevní transfúzí nebo sdílením injekčního materiálu. Nejzávažnější krví přenosné viry jsou HIV, HBV (hepatitida B) a HBC (hepatitida C).

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (LEISURE TIME ACTIVITIES)

Složky strukturovaného programu, které vedou klienty k aktivnímu odpočinku a zdravějším či hodnotnějším způsobům trávení volného času. Patří sem sport, kultura, hry, zábavné a poučné klubové aktivity. Volnočasové aktivity mají dále význam v tom, že poskytují klientům jinou úroveň meziosobních vztahů než např.skupinová terapie a rozšiřují podněty pro sebepoznání, vzájemné poznání členů skupiny, pro sociální učení během léčby či resocializace a pro získávání nových sociálních dovedností. Konflikty nebo pozitivní zážitky z volnočasových aktivit nabízejí témata pro skupinovou práci. Podnětné a vhodně koncipované volnočasové aktivity jsou důležitou složkou léčebně/resocializačních programů a nelze je podceňovat, má-li být program efektivní.

VYHLEDÁVÁNÍ DROGY (DRUG SEEKING)

Aktivita zaměřená na získání drogy. Podle druhu drogy může zahrnovat např.koupi od zákonného prodejce (např. prodej alkoholických nápojů, cigaret) nebo od prodejce nelegálních drog - dealera, falšování lékařských předpisů nebo návštěvy lékařů ve snaze získat předpis medikace, která je pak užívána jako droga. U nezákonných drog je součástí mechanismu vyhledávání drogy rovněž získávání finančních prostředků na její zakoupení nebo činnost odměňovaná přímo dávkou drogy (krádeže, vloupání, loupežné přepadení, prostituce, spolupráce na výrobě či distribuci drogy).

VYHODNOCNÍ AKCÍ/INTERVENCÍ (EVALUATION OF…)

Periodické vyhodnocení procesu a/nebo výstupu určité akce nebo intervence (např. program primární prevence, výměnný program, léčebný program), při němž je realizační postup intervence a její účinek na klienty nebo na cílovou skupiny důsledně zkoumán a posléze modifikován. Výzkum tudíž vede ke změnám v provádění intervence v další etapě. Vyhodnocování má být průběžné či opakované. Poskytuje zpětnou vazbu pro rozvíjení intervence a její zlepšování. Ve vyspělých zemích a v mezinárodních organizacích je pravidlem vyčlenit na tuto zpětnou vazbu určitou část (10-20%) rozpočtu projektu či programu.

VÝMĚNA, VÝMĚNNÝ PROGRAM (EXCHANGE, EXCHANGE PROGRAMME)

Výměna injekčního náčiní je významnou složkou strategie Harm Reduction. Probíhá jednak v terénních programech, jednak v kontaktních centrech. Trvání na výměně s následnou bezpečnou likvidací použitého náčiní snižuje riziko přenosu virových infekcí z použitých a odhozených jehel a stříkaček. K výměnnému programu patří i distribuce dalšího náčiní pro méně rizikovou aplikaci (sterilní voda, dezinfekční tampóny, bavlněné filtry) a distribuce kondomů. Pro hodnocení účinnosti výměnného programu je významný indikátor návratnosti (poměr vydaných a vrácených stříkaček): v optimálním případě by měl přesáhnout 100%, protože se do oběhu dostává náčiní získané jinde, např.v lékárnách.

VYPADNUTÍ Z LÉČBY (DROP-OUT)

Předčasný odchod z léčby z vlastního rozhodnutí nebo předčasné propuštění, nejčastěji z disciplinárních důvodů. Vypadnutí z léčby je u drogově závislých velmi časté, podle některých zahraničních výzkumů vypadává z různých forem ústavní a rezidenční léčby 60 i více % klientů. Vypadnutí z léčby snižuje efektivitu a je negativním prognostickým ukazatelem, proto je tendence klienta v léčbě udržet a formulovat postupy prevence vypadnutí. Z nich se zvláště osvědčuje individuální práce garanta s klientem, zapojení členů rodiny do léčby, skupinové diskuse o problému vypadnutí, včasné řešení konfliktů a erotických vztahů. Terapeutický tým by se měl vypadáváním klientů ze svého zařízení zabývat a analyzovat důvody. Protože platí, že „čím déle klient v léčbě setrvá, tím je pravděpodobnější, že setrvá i nadále,“ doporučuje se věnovat pozornost zejména klientům v první třetině léčby, kdy je vypadnutí nejčastější. Zvláště rizikové je období těsně po nástupu; zde se hovoří o „časném vypadnutí“ (cca do 10 dnů).

VYSAZENÍ


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz