Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Publikace / Glosář pojmů / U

U

ÚMLUVY OSN (UN CONVENTIONS)

Jde o tři základní úmluvy o nezákonných drogách: (1) Jednotná úmluva o omamných látkách/narkoticích („Single Convention on Narcotic Substances“) z r.1961, (2) Úmluva o psychotropních látkách („Convention on Psychotropic Substances“) z r. 1971, (3) Jednotná úmluva proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropními látkami („Single Convention against Illicit Trafficking with Narcotic and Psychotropic Substances“) z r.1988. Ke každé úmluvě se ještě pojí později přijímané protokoly a dodatky. - ČR je signatářem všech úmluv OSN: Jednotná úmluva o omamných látkách z r. 1961 ve znění Protokolu z r. 1972 viz vyhláška č. 47/1965 Sb., ve znění sdělení č. 458/1991 Sb., Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971 viz vyhláška č. 62/1989 Sb., a Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988 viz sdělení č. 462/1991 Sb. - Specifické závazky vyplývající z jejích trestních ustanovení jsou pak promítnuty zejména v § 187 až § 188a trestního zákona a v § 29 a § 30 zákona o přestupcích. S odvoláním na úmluvy OSN byla přijata v r. 1997 novela trestního a přestupkového zákona, stíhající držení drogy pro vlastní potřebu, ačkoliv podle některých výkladů protokolu k úmluvě z r.1988 není toto opatření pro signatářské státy závazné.

ÚSTAVNÍ LÉČBA (INSTITUTIONAL CARE, BED CARE)

Léčba v lůžkovém zařízení obecně (jako protiklad léčby ambulantní) nebo v užším smyslu léčba na specializovaném oddělení nemocnice nebo psychiatrické léčebny. Podmínkou je vždy lékařské vedení a strukturovaný program. Může jít – podle délky – o léčbu krátkodobou nebo střednědobou. Dlouhodobá léčba obvykle probíhá jako pobyt v terapeutické komunitě a hovoříme spíše než o ústavní o rezidenční léčbě. Pro ústavní léčbu v nemocnici či léčebně jsou indikováni klienti s vysokým potenciálem pro relaps, rizikovým sociálním okolím a psychickými či somatickými komplikacemi.

© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz