Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Publikace / Glosář pojmů / C

C

CAGE – DOTAZNÍK

Dotazník vyvinutý původně pro lékaře ke screeningovému zjištění problémů s alkoholem. V r. 1991 Brown a Rounds rozšířili tuto formu dotazníku i na drogy pod jménem CAGE – AID. Používání se velmi rozšířilo poté, co vedle písemné formy dotazníku lékaři začali používat těchto otázek během diagnostického rozhovoru. Jméno dotazníku bylo utvořeno počátečními písmeny anglicky dotazovaných záležitostí : 1. C (Cut): pocit potřeby omezit drogy, 2. A (Angry): podráždění kritikou jeho braní drog, 3. G (Guilt): pocity viny v souvislosti s užíváním drog, 4. E (Equilibrium): potřeba požití drogy hned ráno za účelem uklidnění, správky kocoviny či dostání se do formy. Ještě kratší dotazovací screening pochází od Cyr a Warmana z r. 1988 ( 2 otázky).

CANNABIS

Všeobecný termín užívaný k označení jednotlivých psychoaktivních složek rostliny marihuany, Cannabis sativa, která zahrnuje listí marihuany ( ve slangu: tráva, pot, dope, weed nebo ganja), hašiš (získaný z pryskyřice vrchních květu rostliny) a hašišový olej.

Více >>

CLONIDIN

V medicíně se clonidin používá jednak jako antihypertenzivum (lék ke snížení krevního tlaku), ale také v léčbě závislosti na opiátech. Odstraňuje některé příznaky z odnětí drogy - například pocení, gastrointestinální příznaky (průjem, nevolnost, bolesti břicha), zmírňuje i bolesti svalů a bažení po droze. Potencuje účinek např. methadonu a naltrexonu, čehož se s výhodou využívá při terapii odvykacího stavu při závislosti na opiátech, např. ve fázi ukončování metadonové substituce. Náhlé vysazení může vyvolat hypertenzní krizi (rebound fenomén - tzv. návratová reakce).

Více >>

„COLD TURKEY“

Obvykle používaný slangový termín pro proces náhlého odvykacího stavu při závislosti na opioidech. Název vzniknul z „husí kůže“ při piloerekci (zježení chloupků na těle). „Cold Turkey“ probíhá buď při spontánním pokusu o abstinenci mimo odborné zařízení, nebo v odborném zařízení bez podpory farmak, která snižují odvykací příznaky.

CRACK

Viz kokain

CRAVING (BAŽENÍ)

Silná touha po psychoaktivní látce (droze) nebo pocit puzení tuto drogu užít. Craving je jedním ze základním kritérií pro diagnózu závislosti. „Silná touha po droze“ je také příznakem některých odvykacích stavů.

Více >>

ČASNÁ INTERVENCE (EARLY INTERVENTION)

Intervence poskytovaná osobám s počínajícími emočními problémy nebo problémy v chování, které by mohly souviset s užíváním drog. Probíhá nejčastěji ve školním prostředí, kde jejím podnětem je např.zhoršování školního prospěchu či kázeňské problémy. Jejím nositelem musí být informovaný pedagog s dostatečnými osobními kvalitami. Dalším prostředím pro včasnou intervenci může být např. ordinace praktického lékaře nebo pedagogicko-psychologická poradna. Cílem je získat porozumění problému, poskytnout podporu, motivovat ke změně, případně zprostředkovat odbornou péči.

© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz