Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / Výzkum NMS / Národní výzkum užívání návykových látek 2012

Národní výzkum užívání návykových látek 2012

V r. 2013 byly v časopise Zaostřeno na drogy zveřejněny informace z Národního výzkumu užívání návykových látek 2012.

V roce 2012 realizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) ve spolupráci se sociologickou agenturou SC&C rozsáhlý dotazníkový průzkum s názvem Národní výzkum užívání návykových látek 2012. Cílem studie bylo zmapovat situaci v oblasti užívání legálních a nelegálních drog v obecné populaci ČR ve věku 15–64 let. V rámci studie byly sledovány nejen ukazatele týkající se aktuální situace v oblasti kouření, konzumace alkoholu, užívání psychoaktivních léků, zkušeností s užitím nelegálních drog, ale také problematika vnímání rizikovosti užívání návykových látek a jejich dostupnosti a nabídky.
Studie přímo navazovala na Celopopulační studii užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008 (Běláčková et al. 2012) a umožňuje tedy hodnotit vývoj situace v ČR v letech 2008–2012. Výběrový soubor studie tvořilo celkem 2134 respondentů. Dotazník vychází z Evropského modelového dotazníku doporučovaného EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost) pro realizaci studií v obecné populaci – dotazník byl dále rozšířen v oblastech kouření cigaret a zneužívání psychoaktivních léků a doplněn o otázky týkající se dostupnosti nelegálních drog.
Navíc byly do dotazníku zařazeny otázky týkající se užívání konopných látek pro léčebné účely a výčet sledovaných nelegálních drog byl rozšířen o nové psychoaktivní drogy (nově rostlinné a nové syntetické drogy). Nově byl do dotazníku zařazen také modul zaměřený na hraní sázkových her a modul zaměřený na duševní zdraví. V souvislosti se zavedením omezení prodeje a vývozu alkoholu s obsahem nad 20 % (tzv. metanolová kauza) byly podrobněji sledovány také otázky týkající se konzumace alkoholu.

Souhrn hlavních výsledků studie


Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 04.12.2014 20:43

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz