Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / Výzkum NMS

Výzkum NMS

informace z výzkumu prováděného pracovníky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), případně z výzkumu realizovaného na základě zadání NMS jinými institucemi či jednotlivými výzkumníky, nebo výzkumu, na němž se jednotliví pracovníci NMS podíleli

Substituční léčba a praktičtí lékaři - průzkum

V r. 2003 realizovalo Národní monitorovací středisko ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů první český průzkum týkající se opiátové substituční léčby.

Více >>

Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS

V r. 2003 se Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti zapojilo do výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace "Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS".

Více >>

Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické hudby v České republice

Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické hudby v České republice. Kubů, P., Škařupová, K., Csémy, L..ISBN 80-86734-77-3.

Více >>

Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích ČR v r. 2002

Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002: situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu. Lejčková, P., Mravčík, V., Radimecký, J. ISBN 80-86734-14-5.

Více >>

Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog - studie

V letech 2002-2004 probíhala studie Seroprevalence VHC (infekční žloutenky typu C) u injekčních uživatelů drog.

Více >>

Odhady prevalence problémových uživatelů drog

V r. 2003 byla poprvé provedena Celostátní prevalenční studie problémového užívání drog.

Více >>

Kohortová studie mortality uživatelů drog

V r. 2003 byla provedena retrospektivní kohortová studie, jejímž cílem bylo zjištění intenzity úmrtnosti uživatelů drog jako celku i u jednotlivých podskupin uživatelů (např. z hlediska základní užívané drogy, pohlaví nebo délky užívání drog).

Více >>

Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy

Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy v ČR (PAD) - výzkum byl proveden v letech 1999-2001. Souhrnná zpráva byla v r. 2001 vydána jako knižní publikace: Zábranský, T., Mravčík, V., Gajdošíková, H., a Miovský, M. Vydal ResAd/Scan, 2001. ISBN 80-86620-01--8 (česká verze). ISBN 80-86620-02-6 (anglická verze - English version).

Více >>


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz