Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / Výzkum NMS

Výzkum NMS

informace z výzkumu prováděného pracovníky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), případně z výzkumu realizovaného na základě zadání NMS jinými institucemi či jednotlivými výzkumníky, nebo výzkumu, na němž se jednotliví pracovníci NMS podíleli

Sčítání adiktologických služeb

V prosinci 2014 byl zahájen průzkum - Sčítání adiktologických služeb. Národní monitorovací středisko jej prování ve spolupráci s agenturou ppm factum research s.r.o.

Více >>

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. ISBN 978-80-7440-111-4.

Více >>

Národní výzkum užívání návykových látek 2012

V r. 2013 byly v časopise Zaostřeno na drogy zveřejněny informace z Národního výzkumu užívání návykových látek 2012.

Více >>

Zneužívání psychoaktivních léků v ČR

Zneužívání psychoaktivních léků v České republice - Identifikace a analýza zdrojů dat. Nechanská, B., Mravčík, V., Popov, P. ISBN 978-80-7440-073-5.

Více >>

Sčítání adiktologických služeb 2012

V r. 2012 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s dalšími organizacemi průzkum v síti adiktologických programů a zařízení. Sběr dat byl součástí projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více >>

Nové syntetické drogy - situace v r. 2012

V r. 2012 byla v časopise Zaostřeno na drogy publikována informace o aktuální situaci týkající se nových syntetických drog.

Více >>

ESPAD 2011 - přehled výsledků české části byl publikován v Zaostřeno na drogy

V r. 2012 byl v prvním čísle časopisu Zaostřeno na drogy publikován Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011.

Více >>

Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959

Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959. Nechanská, B., Mravčík, V., Šťastná, L., Brožová, J., Praha: Úřad vlády České republiky a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2011. ISBN 978-80-7440-048-3. 243 stran.

Více >>

Dotazníková studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody

V. r. 2011 byly v časopise Zaostřeno na drogy zveřejněny výsledky dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody.

Více >>

Rekreační užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR

V v r. 2008 byly v časopise Zaostřeno na drogy stručně shrnuty informace o užívání drog v prostředí zábavy a obšírně podány informace o existujících intervencích v ČR.

Více >>

Studie infekčních nemocí a rizikového chování mezi ruskojazyčnými injekčními uživateli drog v Praze

Studie byla uskutečněna v letech 2007-2008. Výsledky byly publikovány formou souhrnné zprávy a stručně v tiskové zprávě.

Více >>

Průzkum ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči

V r. 2006 provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti průzkum ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči.

Více >>

Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu

Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu. Sadílek, P., Mravčík, V. ISBN 80-86734-89-7.

Více >>

Souhrnná analýza prevalenčních odhadů problémových uživatelů drog za roky 1999-2003

V r. 2005 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti souhrnnou analýzu prevalenčních odhadů problémových uživatelů drog provedených v ČR v letech 1999-2003.

Více >>

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Analýza údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS, 2004) o psychiatrické komorbiditě byla zpracována pro Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2003, která byla publikována v r. 2004.

Více >>

Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003

Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. Miovská, L., Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M. ISBN 80-86734-39-0.

Více >>

Poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v roce 2003

V r. 2004 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti průzkum zaměřený na poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v předchozím roce.

Více >>

Užívání a uživatelé tabáku v kontextu analýzy mediálních zpráv

V r. 2004 byly publikovány výsledky studie, zabývající se informacemi v médiích na téma tabákových výrobků a jejich uživatelů.

Více >>

Užívání a uživatelé konopných drog v kontextu analýzy mediálních zpráv

Katedra psychologie FF UP v Olomouci ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti a Akademií věd ČR provedla výzkumnou studii zabývající se tím, jak česká média informovala v r. 2003 o uživatelích konopných drog.

Více >>

Uživatelé marihuany žádající o léčbu - průzkum

V r. 2003 byly publikovány výsledky průzkum charakteristik uživatelů marihuany v léčebných zařízeních, důvodů, proč tato zřízení navštívili, a druhu jejich potíží.

Více >>


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz