Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / Pracovní skupiny / Pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog

Pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog

Pracovní skupina se zabývá problematikou sběru dat ze speciálního registru na 13 soudnělékařských oddělení zdravotnických zařízení v ČR a problematikou hlášení dat o drogových úmrtích v obecném registru mortality ČR.

Postavení pracovní skupiny:

Členové:

doc. Ing. Marie Balíková, CSc. - Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. LF UK a VFN
pplk. Ing. Petr Kočí - Policie ČR
plk. Ing. Tomáš Lerch - Policie ČR
Ing. Blanka Nechanská - Ústav zdravotnických informací a statistiky
doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. - Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), subkatedra soudního lékařství / předseda České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
Mgr. Magdaléna Poppová - Český statistický úřad
Ing. Hana Vaněrková - Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), subkatedra soudního lékařství
Mgr. Jarmila Vedralová - Ministerstvo zdravotnictví
MUDr. František Vorel, CSc. - Nemocnice České Budějovice, místopředseda České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
RNDr. Kateřina Zedníková - Ústav soudního lékařství a medicínského práva Lékařská fakulta Univerzity Palackého, toxikologické oddělení
Ing. Jaroslav Zikmund - Ústav soudního lékařství 2. LF UK a FN Na Bulovce, toxikologie
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost pracovní skupiny organizačně zajišťuje MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 05.12.2014 16:10

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz