Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / Pracovní skupiny / Pracovní skupina Systém včasného varování před novými drogami

Pracovní skupina Systém včasného varování před novými drogami

Pracovní skupina shromažďuje a vyhodnocuje data o výrobě, distribuci a užívání nových psychoaktivních látek v ČR, a zajišťuje rychlou výměnu informací jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Cílem systému včasného varování (early-warning system, EWS) je zprostředkovat co nejrychlejší a nejkvalitnější informace o výskytu a užívání nových psychoaktivních látek v ČR a spolupráce v rámci early-warning systému Evropské unie v oblasti drog. Na základě Rozhodnutí Rady 2005/387/JHA přijatého dne 10. května 2005 byl v rámci EU vytvořen systém pro výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, hodnocení rizik spojených s jejich užíváním a kontrolu.

Členové:

doc. Ing. Marie Balíková, CSc. - Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze
plk. Mgr. Miroslav Hrachovec - Policie České republiky
MUDr. Jana Lukačišinová - Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení farmakovigilance
Bc. Tomáš Koňák - Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství
MUDr. Pavel Kubů - nezávislý odborník
kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. - Policie České republiky
Ing. Alena Ondroušková - Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát omamných a psychotropních látek
MUDr. Tomáš Páleníček Ph.D. - Psychiatrické centrum Praha
Mgr. Petr Polanský - Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát omamných a psychotropních látek
RNDr. Michael Roman, CSc. - Policie České republiky, Kriminalistický ústav Praha
kpt. Bc. Marek Sokol - Celní správa České republiky, Generální ředitelství cel
PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. - Ústav farmakologie 3. LF UK
RNDr. Pavel Tomíček - Policie České republiky - Kriminalistický ústav Praha
Jiří Valnoha, DSW, DiS. - Společnost Podané ruce, o.p.s.
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky,
Mgr. Kateřina Grohmannová - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 05.12.2014 16:07

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz