Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / Pracovní skupiny / Pracovní skupina pro metamfetamin

Pracovní skupina pro metamfetamin

Pracovní skupina se komplexně zabývá problematikou metamfetaminu - jeho zneužíváním, distribucí, nelegální výrobou, dostupností vstupních surovin, meziproduktů, produktů a odpadů výroby, dopady užívání metamfetaminu na veřejné zdraví a na životní prostředí.

Pracovní skupinu pro metamfetamin zřídila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky v r. 2008. Zveřejňovány jsou jen některé zápisy z jednání skupiny, ve zkráceném znění.

Členové:

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
PharmDr. Stanislav Havlíček - Česká lékárnická komora
plk. Mgr. Miroslav Hrachovec - Policie České republiky
Mgr. Apolena Jonášová - Státní ústav pro kontrolu léčiv
kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. - Policie České republiky
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. - Státní zdravotní ústav
Ing. Alena Ondroušková - Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát omamných a psychotropních látek
PaedDr. Martina Richterová Těmínová - SANANIM z.ú., zastupuje A.N.O.| Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
RNDr. Michael Roman, CSc. - Policie České republiky - Kriminalistický ústav
kpt. Bc. Marek Sokol - Celní správa České republiky, Generální ředitelství cel
Mgr. Jarmila Vedralová - Ministerstvo zdravotnictví
Mgr. Marcel Wohlgemuth - Ministerstvo vnitra
MUDr. Magdalena Zimová, CSc. - Státní zdravotní ústav
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Kateřina Grohmannová - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 05.12.2014 16:05

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz