Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / Pracovní skupiny / Pracovní skupina Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog

Pracovní skupina Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog

Pracovní skupina se zabývá metodikou populačních průzkumů, sbírá výsledky z nich a sleduje vývoj v oblasti klíčového epidemiologického indikátoru „Užívání drog v populaci“.

Pracovní skupina se věnuje problematice sběru dat a metodologickým aspektům přípravy průzkumů v dospělé populaci i mezi mládeží, postupům při konstrukci výběrového souboru a terénním sběru dat nebo obsahovým aspektům dotazníků používaných v jednotlivých průzkumech. Schází se nepravidelně podle potřeby.
Hlavním výstupem činnosti pracovní skupiny v r. 2012 byla česká verze tzv. evropského modelového dotazníku, doporučovaného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) při realizaci průzkumů zaměřených na rozsah užívání drog v dospělé populaci. Dotazník v PDF i ve formátu *doc najdete níže.

Členové:

Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
PhDr. Ladislav Csémy - Psychiatrické centrum Praha
Mgr. Jiří Holub - Ústav zdravotnických informací a statistiky
Ing. Blanka Nechanská - Ústav zdravotnických informací a statistiky
PhDr. Petr Sadílek, Lékařské informační centrum
Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Pavla Chomynová - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Pavla Chomynová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 05.12.2014 16:19

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz