Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / Pracovní skupiny / Pracovní skupina Infekční nemoci spojené s užíváním nelegálních drog

Pracovní skupina Infekční nemoci spojené s užíváním nelegálních drog

Pracovní skupina se zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Zajišťuje sběr dat a propojenost systému sběru dat mezi relevantními institucemi. Zabývá se rovněž možnostmi testování (příp. očkování) aktivních uživatelů drog a zjišťováním prevalence/incidence infekčních nemocí u uživatelů drog.

Hlavním úkolem pracovní skupiny je zajištění sběru dat ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost a zajištění propojenosti systému sběru dat mezi relevantními institucemi.

Členové:

MUDr. Čestmír Beneš - Státní zdravotní ústav, Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat
RNDr. Marie Brůčková, CSc. - Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS
MUDr. Jitka Částková, CSc. – Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie
MUDr. Jan Dvořák - Fakultní nemocnice v Motole, Infekční oddělení
Mgr. Barbara Janíková - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Ing. Blanka Nechanská / Mgr. Jiří Holub - Ústav zdravotnických informací a statistiky
RNDr. Vratislav Němeček, CSc. - Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy
Mgr. et Mgr. Barbora Petrášová - Hygienická stanice hlavního města Prahy
MUDr. Zuzana Rybáková - Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství
MUDr. Vratislav Řehák - Remedis, s.r.o., Hepatologie
doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. -Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 1. LF UK, Národní centrum HIV/AIDS
MUDr. Veronika Šikolová - Státní zdravotní ústav
Dagmar Špillerová - Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., K-centrum
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Hana Zákoucká - Státní zdravotní ústav
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Barbara Janíková - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Barbara Janíková, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 12.01.2015 16:55

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz