Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / Pracovní skupiny / Pracovní skupina Data trestněprávního sektoru

Pracovní skupina Data trestněprávního sektoru

Pracovní skupina se zabývá problematikou sjednocování sběru, analýzy a distribuce dat z trestněprávní oblasti, jejich kvality a srovnatelnosti na národní i mezinárodní úrovni.

Mezi hlavní cíle skupiny patří zajištění propojenosti systému sběru dat mezi jednotlivými institucemi, zajištění sběru dat ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost a využití dat trestněprávního sektoru pro studie prevalence problémových uživatelů, mortality aj.

Členové:

Mgr. Milada Bartoňková - Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Hana Fidesová - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Eva Hošková - Probační a mediační služba České republiky
mjr. Ing. Martina Kaprová - Policie České republiky
Bc. Tomáš Koňák - Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství
plk. Ing. Petr Kočí - Policie České republiky
PhDr. Jana Libíčková - Probační a mediační služba České republiky
Ing. Michal Řeháček - Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství
kpt. Bc. Marek Sokol - Celní správa České republiky, Generální ředitelství cel
Ing. Jiří Vopravil Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
JUDr. Petr Zeman, Ph.D. - Institut pro kriminologii a sociální prevenci
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Kateřina Grohmannová - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost pracovní skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 05.12.2014 16:09

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz