Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / Pracovní skupiny

Pracovní skupiny

zápisy z jednání a seznamy členů pracovních skupin Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Pracovní skupina Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog

Pracovní skupina se zabývá metodikou populačních průzkumů, sbírá výsledky z nich a sleduje vývoj v oblasti klíčového epidemiologického indikátoru „Užívání drog v populaci“.

Více >>

Pracovní skupina Infekční nemoci spojené s užíváním nelegálních drog

Pracovní skupina se zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Zajišťuje sběr dat a propojenost systému sběru dat mezi relevantními institucemi. Zabývá se rovněž možnostmi testování (příp. očkování) aktivních uživatelů drog a zjišťováním prevalence/incidence infekčních nemocí u uživatelů drog.

Více >>

Pracovní skupina Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog

Pracovní skupina skupina se věnuje problematice sběru a vykazování dat o léčených uživatelích drog ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních.

Více >>

Pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog

Pracovní skupina se zabývá problematikou sběru dat ze speciálního registru na 13 soudnělékařských oddělení zdravotnických zařízení v ČR a problematikou hlášení dat o drogových úmrtích v obecném registru mortality ČR.

Více >>

Pracovní skupina Data trestněprávního sektoru

Pracovní skupina se zabývá problematikou sjednocování sběru, analýzy a distribuce dat z trestněprávní oblasti, jejich kvality a srovnatelnosti na národní i mezinárodní úrovni.

Více >>

Pracovní skupina Systém včasného varování před novými drogami

Pracovní skupina shromažďuje a vyhodnocuje data o výrobě, distribuci a užívání nových psychoaktivních látek v ČR, a zajišťuje rychlou výměnu informací jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Více >>

Pracovní skupina pro metamfetamin

Pracovní skupina se komplexně zabývá problematikou metamfetaminu - jeho zneužíváním, distribucí, nelegální výrobou, dostupností vstupních surovin, meziproduktů, produktů a odpadů výroby, dopady užívání metamfetaminu na veřejné zdraví a na životní prostředí.

Více >>

Pracovní skupina Odhady prevalence a mortality problémových uživatelů drog

Pracovní skupina se zabývá odhady prevalence a úmrtnosti problémových uživatelů drog a metodickými otázkami, přípravou vhodných zdrojů dat a provedením studií.

Více >>

Pracovní skupina Studie o sociálně-patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR

Pracovní skupina působila v letech 2013-2014.

Více >>

Pracovní skupina Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích

Pracovní skupina působila v letech 2008-2009.

Více >>

Pracovní skupina Prevence zneužívání syntetických drog

Pracovní skupina působila v letech 2002-2003.

Více >>

Pracovní skupina Evaluace a kvalita drogových služeb

Pracovní skupina působila v roce 2003.

Více >>


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz