Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / O nás / Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (původně zřízeno jako Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti) je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.

Základní úkoly Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) jsou zakotveny ve Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky takto:
  1. "NMS je odborným výkonným, metodickým a koordinačním pracovištěm pro sběr, analýzu, interpretaci a distribuci dat o drogách a závislostech v ČR. Je samostatným organizačním útvarem v rámci sekretariátu Rady.
  2. NMS koordinuje v ČR tzv. drogový informační systém, tj. systém sběru, zpracování, hlášení a distribuce informací v oblasti závislostí, důsledků závislostního chování, protidrogové politiky, přijatých intervencí/opatření, legislativy, represe a trhu, výzkumu a evaluace v oblasti drog a hazardního hraní; za tímto účelem NMS koordinuje činnost ostatních státních a nestátních orgánů a institucí.
  3. NMS zpracovává informační výstupy a publikace o situaci v ČR v oblasti závislostí, zejména výroční zprávy o situaci v oblasti návykových látek a hazardního hraní, které každoročně předkládá pro informaci Radě, vládě a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost.
  4. NMS je koordinátorem celostátního meziresortního a mezioborového informačního systému „Systému včasného varování“ (EWS), který umožňuje rychlou výměnu informací o rozšíření, užívání a rizicích nových psychoaktivních látek v ČR a dává podněty k jejich případné legislativní kontrole."
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti je součástí odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, který plní roli Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky .

Poštovní adresa, umístění pracoviště a e-mailové adresy

Poštovní adresa: Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1.
Pracoviště je umístěno v prostorách Ministerstva dopravy na adrese: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1. Tel. číslo asistentky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti: +420 225 131 725
E-mailové adresy jednotlivých pracovníků jsou uvedeny u jejich jmen ve složce Pracovníci na tomto webu. Vedoucím NMS je MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Pro komunikaci týkající se webové stránky je určen e-mail info@drogy-info.cz

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 12.06.2015 18:47

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz