Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / NMS / O nás / Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS)

Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS)

Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS) je nástrojem pro plánování a hodnocení drogového informačního systému v ČR. Jeho cílem je plánování a koordinace aktivit institucí a organizací, které v ČR vyvíjejí činnost na tomto poli. Aktuální Národní akční plán drogového informačního systému je na roky 2013-2015.

Drogový informační systém slouží pro monitorování situace ve věcech drog v České republice, zejména oblasti užívání nelegálních drog a jeho následků. Nástrojem pro plánování a rámcové hodnocení DIS je Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS). Jeho koordinátorem a garantem je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, jehož hlavním úkolem je poskytovat kvalitní, přesné a spolehlivé informace o problému drog v ČR.
Aktivity v rámci drogového informačního systému (DIS) jsou zaměřeny na sběr, analýzu, syntézu a interpretaci informací, a na jejich šíření. Metodicky a koncepčně je DIS v oblasti nelegálních drog v souladu s informačním systémem Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( EMCDDA ; decentralizovaná agentura Evropské unie se sídlem v Lisabonu). Je založen na systému pěti klíčových indikátorů (5 KI). DIS rovněž reflektuje systém sběru a analýzy dat o legálních i nelegálních drogách, standardy a požadavky OSN/UNODC a WHO.
Nově byla do plánu v r. 2013 zařazena oblast sociálně patologických dopadů hazardních her. Součástí plánu je i oblast alkoholu a tabáku; monitoringem situace v oblasti alkoholu a tabáku se zabývá Státní zdravotní ústav – jeho Koordinační, monitorovací a výzkumné pracoviště pro implementaci Evropského akčního plánu „Evropa bez tabáku“ a „Evropského akčního plánu o alkoholu“.
Hlavním informačním výstupem v oblasti nelegálních drog je každoročně zpracovávaná Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR, která je předkládána vládě ČR a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost. Zprávy najdete na stránce drogy-info.cz v sekci Publikace.
Aktuální plán je Národní akční plán drogového informačního systému 2013-2015. Dokument navazuje na předchozí Národní akční plány drogového informačního systému zpracované pro období 2003–2004, 2005–2006, 2007–2009 a 2011–2012.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 05.12.2014 16:26

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz