Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Main menu: Mission, Staff, Monitoring & research, Publications, Map of aid, Czech version
 

drogy-info.cz / English / publications

publications

annual reports, summaries of the annual reports and other publications of the Czech National Monitoring Centre for Drugs and Addiction

2004 Coordination of Drug Policy - Means for Effective and Comprehensive Action

Special issue of the fact sheet Zaostreno na drogy.

More >>

2004 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation

Annual report.

More >>

2004 Annual Report Summary

Summary of the Annual Report on the Drug Situation in the Czech Republic.

More >>

2003 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation

Annual report.

More >>

2003 Annual Report Summary

Summary of the Annual Report on the Drug Situation in the Czech Republic.

More >>

2002 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation

Annual report.

More >>

2001 Annual Report: The Czech Republic Drug Situation

First Annual report on the drug situation in the Czech Republic, prepared for the European Monitoring Centre for Drugs and Addiction.

More >>


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz