Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Main menu: Mission, Staff, Monitoring & research, Publications, Map of aid, Czech version
 

drogy-info.cz / English

English

Czech National Monitoring Centre for Drugs and Addiction

National Monitoring Centre for Drugs and Addiction

The Monitoring Centre for Drugs and Addiction was established on the basis of a Czech Republic Government Decree from June 19, 2002, as a part of the Secretariat of the National Drug Commission (now: Government Council for Drug Policy Coordination ). Through the National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, the Czech Republic is involved in the European network of monitoring centers - the Reitox network.

More >>


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz