Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Užívání drog v populaci

Užívání drog v populaci

kapitola aktuální výroční zprávy o drogové situaci a související informace

Užívání drog v populaci v r. 2012

Všechny studie realizované v letech 2008 až 2012 ukazují neměnící se vzorec užívání drog v obecné populaci v ČR. Nejčastěji užitou nelegální drogou jsou konopné látky, druhou nejčastěji užitou nelegální drogou je extáze; v r. 2012 však na druhém místě byly halucinogenní houby.

Více >>

HBSC studie

HBSC studie (The Health Behavior in School-aged Children) je mezinárodní výzkumná studie kolaborativního charakteru životního způsobu u dětí.

Více >>

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - výsledky průzkumu v ČR v r. 2011

V r. 2012 byly publikovány výsledky české části další vlny studie ESPAD, která probíhala v roce 2011.

Více >>

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu (2004)

V r. 2004 se uskutečnilo Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky.

Více >>

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v letech 1995-1999

Hlavní zjištění z české části průzkumu provedeného v r. 1995 a r. 1999 a jejich srovnání.

Více >>

Přehled průzkumů zaměřených na užívání drog v ČR od počátku 90. let do r. 2004

Od počátku 90. let do r. 2004 byla v ČR realizována řada průzkumů zjišťujících výskyt užívání drog v obecné populaci (v populaci starší 15 let, někdy blíže v populaci ve věku 15-64 let) i specificky ve školní populaci (ve věku 15-18 let) – jednalo se o jednorázové studie i opakované průzkumy zaměřené na užívání legálních drog (alkoholu a tabáku), zkušenosti populace s užitím nelegálních drog, postoje k užívání a uživatelům drog.

Více >>


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz