Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Press centrum / Výroční zpráva o drogách 2013 zveřejněna

Výroční zpráva o drogách 2013 zveřejněna

8. 12. 2014: Vláda projednala Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2013. Zpráva shrnuje aktuální údaje a trendy v oblasti užívání návykových látek a dopadů na českou společnost. Přibývá uživatelů pervitinu, ale nejzávaznějším problémem je pití alkoholu a kouření tabáku, a to zejména u dětí a mladistvých.

Nejrozšířenější drogy v ČR: alkohol a tabák

Výsledky aktuálních studií i údaje z minulých let jednoznačně ukazují, že z hlediska zdravotních, sociálních i ekonomických dopadů na společnost je českou drogou číslo jedna alkohol. Za rizikové konzumenty alkoholu lze označit více než 1,5 miliónu dospělých osob (17-20 % populace) a ve vysokém riziku vzniku závislosti nebo přímo závislých na alkoholu je přibližně 600 000 lidí (5-8 % dospělé populace). Denně kouří téměř čtvrtina (23,1 %) Čechů starších 15 let, což představuje přibližně 2 mil. osob. Velice závažná je situace především v mladých věkových skupinách. V nejnovějším průzkumu mezi žáky základních škol ve věku 14–15 let uvedly tři čtvrtiny (77,7 %) respondentů zkušenost s pitím alkoholu a 15 % přiznává pravidelnou konzumaci piva. Pití vína, destilátů či míchaných nápojů alespoň jednou týdně uvádí 5,5 % dotázaných žáků. Pravidelné pití nadměrných dávek alkoholu je častější u chlapců (10,1 %) než u dívek (6,5 %). Kouření cigaret v posledních 30 dnech uvedla téměř čtvrtina (24,1 %) dotázaných, 12 procent pak kouří každý den.
Pervitin a ostatní nelegální drogy
Počet problémových uživatelů drog, tedy dlouhodobých či injekčních uživatelů pervitinu nebo opiátů, v r. 2013 narostl na 44,9 tisíc, z nich 34,2 tisíc užívá pervitin a zbylých 10,7 tisíc je závislých na opiátových drogách. Drtivá většina problémových uživatelů (42,7 tis.) si aplikuje drogy injekčně. Odhadovaný počet problémových uživatelů drog se meziročně zvýšil o 8,7 procent. Za posledních 10 let se počet problémových uživatelů drog zvýšil o více než polovinu, nárůst se týká zejména uživatelů pervitinu. Kraji s nejvyšším počtem problémových uživatelů drog jsou tradičně Praha a Ústecký kraj, dále také kraje Karlovarský a Liberecký. K největšímu dlouhodobému nárůstu došlo v posledních 10 letech v Praze, v krajích Středočeském, Jihočeském, Libereckém a Vysočina. Výsledky terénního výzkumu pražské drogové scény prokazují, že užívání návykových látek je velmi rozšířené zejména u mladých lidí bez domova a souvisí s vyšším výskytem psychiatrických onemocnění, sexuálně rizikovým chováním a trestnou činností těchto osob. Příčinná souvislost mezi bezdomovectvím a užíváním drog není jednoznačná, ale právě závislost na drogách či alkoholu je zřejmě nejzávažnější překážkou pro zlepšení situace mladých lidí bez domova. Pozorované trendy a aktuální stav užívání drog v ČR se odráží také v odhadech množství spotřebovaných drog. V r. 2013 bylo v ČR spotřebováno 21,4 t konopných drog, 6,0 t pervitinu, 0,8 tuny heroinu, 0,8 t kokainu, přibližně 1 mil. kusů tablet extáze a asi 100 tis. dávek LSD. Z toho problémoví uživatelé spotřebovali 5,7 t pervitinu (95 %) a prakticky všechen heroin. V posledních letech klesá spotřeba konopných látek, extáze a heroinu a roste spotřeba pervitinu a kokainu.

Dostupnost léčebných programů

Stávající síť pokrývá celé spektrum problémů spojených s užíváním návykových látek, její jádro tvoří v ČR přibližně 250 programů, přibližně 200 z nich má jen ambulantní nebo terénní charakter, 50 má rezidenční složku. V kontaktu s nimi je podle nejnovějších odhadů přes 70 tisíc osob ročně. Dostupnost programů není rovnoměrná – nízkoprahový program chybí v 21 okresech, AT ambulance v 37 okresech, substituční léčba v 25 okresech, specializovaný doléčovací program v 61 okresech, detoxifikace v 55 okresech a 2 krajích, AT lůžková péče ve 4 krajích, terapeutická komunita ve 3 krajích. Dostupnost adiktologických služeb je problematická zejména v krajích Pardubickém, Středočeském a Libereckém. Udržení dostupnosti a kvality stávající sítě závisí především na její finanční podpoře, v r. 2013 vzrostly výdaje ve srovnatelných kategoriích celkově o 1,9 %, z toho výdaje ze státního rozpočtu vzrostly o 6,1 %, výdaje krajů klesly o 2,1 % a výdaje obcí klesly o 2,8 %. V oblasti léčby, programů snižování rizik (harm reduction) a sociální reintegrace došlo v r. 2013 k mírnému nárůstu, respektive zachování výše financování, k poklesu došlo v oblasti prevence.

Podrobné informace

Plné znění Výroční zprávy ve formátu pdf je zveřejněno v sekci Publikace .

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 18.12.2014 15:28

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz