Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Press centrum

Press centrum

tiskové zprávy a novinky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Vláda ČR schválila akční plán protidrogové politiky na období 2013 až 2015

28. 3. 2013: Akční plán definuje čtyři základní priority pro nadcházející období: snížení nadměrného pití alkoholu a užívání konopí mezi mladými lidmi; omezení výroby, distribuce a užívání pervitinu v ČR; zefektivnění financování protidrogové politiky a integraci politiky v oblasti legálních a nelegálních drog.

Více >>

Studie o sociálně-patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR

28. 3. 2013: Studii o sociálně-patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.

Více >>

Hromadné výskyty infekcí na velkých open-air festivalech 1980-2012

21. 3. 2013: Systematický přehled publikovaný na stránkách Eurosurveillance podává informaci o epidemiích, které vznikly na hromadných akcích typu open-air a hudební festivaly po celém světě v letech 1980 až 2012.

Více >>

Komplexní balíček intervencí v oblasti prevence a léčby infekčních onemocnění mezi uživateli drog (USA)

19. 2. 2013: Zpráva obsahující doporučení pro prevenci a kontrolu HIV a dalších onemocnění v souvislosti s léčbou závislostí / léčbou uživatelů drog.

Více >>

Metodika WHO věnovaná problematice HIV/AIDS v souvislosti s injekčním užíváním drog

19. 2. 2013: Na stránkách WHO (Světová zdravotnická organizace) byla zveřejněna metodická pomůcka "WHO UNODC UNAIDS Technical Guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users".

Více >>

Zpráva o drogových trzích v Evropě byla zveřejněna v Bruselu

31. 1. 2013: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) spolu s Europolem dnes zveřejnily zprávu o drogových trzích v Evropě "EU DRUG MARKETS REPORT". Jedná se o první strategickou analýzu evropských drogových trhů.

Více >>

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013–2017

31. 1. 2013: Vláda České republiky na konci roku 2012 schválila Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013–2017. Plán zahrnuje i aktivity týkající se uživatelů drog, včetně problematiky tzv. rychlých testů.

Více >>

Pervitin - vyjádření národního protidrogového koordinátora, Jindřicha Vobořila

28. 1. 2013: Vyjádření Mgr. Jindřicha Vobořila, výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ke zprávám o připravovaném snížení limitu pro množství pervitinu - hranice, rozlišující přestupek a trestný čin.

Více >>

Nizozemsko omezilo prodej konopných drog cizincům

4. 1. 2013: Zákaz prodeje konopných drog cizincům vstoupil v platnost v Nizozemsku počátkem roku 2013. Situace v různých městech a obcích se může lišit - například Amsterodam na omezení nepřistoupil.

Více >>

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2011 zveřejněna

4. 12. 2012: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2011 obsahuje nejnovější údaje o drogové situaci v České republice.

Více >>

Výroční zpráva za rok 2012: drogová situace v Evropě zveřejněna

15. 11. 2012: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou (EMCDDA) závislost zveřejnilo Výroční zprávu za rok 2012: stav drogové problematiky v Evropě. Zpráva jako každoročně shrnuje situaci, porovnává vývoj v jednotlivých zemích Evropy, a upozorňuje na nejnovější trendy.

Více >>

Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě (prezentace)

15. 11. 2012: Prezentace MUDr. Viktora Mravčíka a Mgr. Jindřicha Vobořila ze dne 15.11.2012, přednesená u příležitosti zveřejnění výroční zprávy o drogové situaci v Evropě.

Více >>

Léčebné účinky konopí a import do ČR (seminář v Senátu ČR)

11. 9. 2012: Seminář "Léčebné účinky konopí a import do ČR" pořádá Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Senát Parlamentu České republiky, dne 13. září 2012, ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou.

Více >>

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2011 - mezinárodní zpráva

31. 5. 2012: Mezinárodní zpráva ESPAD přináší srovnání - výsledky studie, do které se v roce 2011 zapojilo více než 100 tisíc šestnáctiletých studentů z 36 evropských zemí. Výsledky samotné české části studie byly zveřejněny již dříve.

Více >>

EMCDDA: zpráva zaměřená na substituční léčbu heroinem

22. 5. 2012: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) představilo zprávu zaměřenou na substituční léčbu heroinem. Léčba heroinem je určena jinak obtížně léčitelným uživatelům opioidů.

Více >>

Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v ČR v r. 2011 (tisková zpráva)

20. 2. 2012: Výsledky české části mezinárodní studie ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách), která je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání legálních a nelegálních návykových látek u šestnáctiletých studentů.

Více >>

Evidence a vykazování dat v drogových službách (prezentace ze semináře)

14. 2. 2012: Prezentace ze seminářů NMS "Evidence a vykazování dat v drogových službách", které se konaly 12. prosince 2011 v Brně a 9. února 2012 v Praze.

Více >>

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika (materiály ze semináře)

9. 4. 2010: Seminář se zahraniční účastí se konal v Poslanecké sněmovně v Praze. Hlavní odbornou přednášku přednesl prof. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc., Dr.h.c. z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Izrael.

Více >>

Testování a poradenství v oblasti infekčních onemocnění u injekčních uživatelů drog (prezentace ze semináře)

16. 2. 2010: Prezentace ze semináře "Testování a poradenství v oblasti infekčních onemocnění u injekčních uživatelů drog", který uspořádal Státní zdravotní ústav dne 18. listopadu 2009.

Více >>


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz