Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Press centrum

Press centrum

tiskové zprávy a novinky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Tisková konference ke zveřejnění Výroční zprávy o v ČR v roce 2014

Dne 23. 7. 2015 v 11:00 hodin se koná tisková konference ke zveřejnění Výroční zprávy o v ČR v roce 2014. Nový tiskový sál ATRIUM, Úřad vlády České republiky, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1. Bude rovněž představen nový vzhled a obsah stránek www.drogy-info.cz

Více >>

EVROPSKÁ ZPRÁVA O DROGÁCH 2015 – 20 LET MONITOROVÁNÍ

4. 6. 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) zveřejnilo Evropskou zprávu o drogách 2015. Zpráva byla vydána i v češtině.

Více >>

Cena Jaroslava Skály 2015

30. 3. 2015: Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé a odborná rada SANANIM, z.ú. a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SNN), vyhlásily výzvu k přihlašování a navrhování prací k ocenění v r. 2015.

Více >>

Rozvojová agentura OSN (UNDP) kritizovala "válku proti drogám" vedenou v rámci mezinárodní protidrogové politiky

Rozvojová agentura OSN (UNDP) zodpovědná za vývoj a realizaci opatření pro snížení chudoby ve světě silně kritizovala současnou válku proti drogám, která je vedena v rámci mezinárodní protidrogové politiky.

Více >>

Konference Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe - odborné workshopy pro zdravotníky

Konference „Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe“, která se koná v březnu 2015 v Praze, má vzdělávací charakter a je zařazena do celoživotního stavovských organizací - ČLK, ČLnK a ČAS. V rámci konference se koná 8 odborných workshopů, z nichž jeden je čtyřdílný. Záštitu poskytli konferenci ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Více >>

Výroční zpráva o drogách 2013 zveřejněna

8. 12. 2014: Vláda projednala Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2013. Zpráva shrnuje aktuální údaje a trendy v oblasti užívání návykových látek a dopadů na českou společnost. Přibývá uživatelů pervitinu, ale nejzávaznějším problémem je pití alkoholu a kouření tabáku, a to zejména u dětí a mladistvých.

Více >>

Zásadní změny v protidrogové politice České republiky

23.10.2014: Protidrogová politika vlády ČR, doposud zaměřená na nelegální drogy, byla rozšířena o problematiku alkoholu, tabáku a hazardního hraní.

Více >>

Problematika hazardu bude součástí národní protidrogové strategie

15. 9. 2014: Vláda ČR projednala souhrnnou zprávu Hazardní hraní v ČR a jeho dopady a schválila začlenění této problematiky do národní protidrogové strategie.

Více >>

Mezinárodní konference (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích

3. 6. 2014: Pozvánka na mezinárodní konferenci zaměřenou na definování a představení efektivních a realistických protidrogových politik ve velkých metropolích Evropy, září 2014, v Národní technická knihovna v Praze.

Více >>

Evropská zpráva o drogách 2014

27. 5. 2014: Agentura EU pro drogy zveřejnila výroční zprávu o trendech v oblasti užívání drog. Ze zprávy vyplývá, že nejoblíbenější drogou v Evropské unii je stále marihuana. Obavy také vzbuzuje rostoucí počet uživatelů metamfetaminu.

Více >>

Tisková zpráva k rozhodnutí Nejvyššího soudu

9. 4 2014: Stanovisko národního protidrogového koordinátora k rozhodnutí trestního kolegia Nejvyššího soudu ve věci určení limitního množství drog pro vlastní potřebu.

Více >>

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila dotace na rok 2014

11. 2. 2014: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila dotace na protidrogové projekty na rok 2014. Podpořeno je celkem 128 projektů zaměřených na oblast prevence a léčby. Celková částka na dotace činí 76,6 miliónu Kč.

Více >>

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

19. 11. 2013: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012 shrnuje nejdůležitější údaje o drogové situaci v České republice.

Více >>

Léčba konopím je pro pacienty stále nedostupná

14. 11. 2013: Zavedení léčby konopím do lékařské praxe po přijetí zákona v dubnu 2013 nabírá zpoždění.

Více >>

Průběžné výsledky studie dopadů sázkových her na společnost

7. 11. 2013: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti představilo průběžné výsledky studie o sociálně-patologických dopadech sázkových her na společnost v ČR.

Více >>

Rozhodnutí Ústavního soudu otevírá nové možnosti trestněprávní regulace drog v ČR

1. 8. 2013: Ústavní soud zrušil část trestního zákoníku, který vládě umožňoval určit trestné množství drog prostřednictvím svého nařízení.

Více >>

Pacienti v ČR stále čekají na možnost léčby konopím

31. 7. 2013: Zavedení léčby konopím do lékařské praxe nabírá zpoždění.

Více >>

Evropská zpráva o drogách 2013: trendy a vývoj

28. 5. 2013: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) zveřejnilo Evropskou zprávu o drogách 2013: trendy a vývoj. Zpráva jako každoročně shrnuje evropskou situaci, porovnává vývoj v jednotlivých zemích a upozorňuje na nejnovější trendy.

Více >>

SÚKL nepřiznal úhradu na léčebné konopí

30. 4. 2013: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal opatření obecné povahy č. OOP 04-13 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků - magistraliter, týkající se i konopí pro léčebné účely.

Více >>

Zpráva UNODC osvětlila problém nových psychoaktivních látek z celosvětového pohledu

5. 4. 2013: V návaznosti na požadavky Komise pro narkotika připravila UNODC technickou zprávu týkající se výzev v souvislosti s novými psychoaktivními látkami.

Více >>


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz