Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog / Opatření - zdravotní - 2012

Opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog 2012

Snižování rizik spojených s užíváním drog je jednou z hlavních oblastí české protidrogové politiky. Základ sítě služeb v této oblasti tvoří v ČR nízkoprahová kontaktní centra a terénní programy.

Z údajů nízkoprahových programů vyplývá, že dominantní skupinu klientů stále tvoří uživatelé pervitinu (57 %) a opiátů (27 %). Patrný je nárůst uživatelů buprenorfinu na úkor uživatelů heroinu a také nárůst uživatelů konopných drog. Kontinuálně roste průměrný věk klientů a vysoký podíl klientů v kontaktu uvádí injekční užívání drog (80 %).
Výměnný program stříkaček a jehel v r. 2012 nabízelo 103 nízkoprahových programů, počet distribuovaného injekčního materiálu dosáhl 5,4 mil. kusů a prakticky se zastavil dosud patrný meziroční nárůst. Na základě dostupných informací působilo v ČR v r. 2012 nejméně 27 programů distribuujících želatinové kapsle jako perorální alternativu injekčních stříkaček, klientům bylo vydáno více než 46 tis. kapslí.
V r. 2012 nabízelo možnost testování na HIV 64 nízkoprahových programů, na VHC 67, na VHB 48 a na syfilis 46. Ačkoliv dostupnost testování pro klienty nízkoprahových programů v čase kolísá, je patrný střednědobý nárůst provedených testů. V ČR stále schází metodická regulace testování a prevence infekcí mezi uživateli drog, která by brala v potaz specifika jak této populace, tak systému nízkoprahových služeb v ČR.
Specifické programy snižování rizik v prostředí zábavy v r. 2012 poskytovaly tři programy. V rámci 13 hudebních akcí bylo realizováno 1145 kontaktů.
Péče o infikované HIV a nemocné s AIDS je v ČR poskytována sedmi AIDS centry s regionální působností.
V r. 2012 poskytovalo léčbu VHC injekčním uživatelům drog celkem 38 center pro léčbu virových hepatitid (z celkového počtu 53 center provádějících léčbu VHC) a léčeno bylo 745 bývalých či současných injekčních uživatelů drog (64 % ze všech pacientů). Roste počet pacientů, kteří zahájí léčbu VHC ve věznicích.
Podrobné informace najdete ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 26.05.2015 16:19

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz