Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Národní protidrogová politika / Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 byla přijata vládou ČR v r. 2010. Podrobněji je rozpracována v akčních plánech. V prosinci 2014 byla provedena revize národní strategie - rozšíření o problematiku hazardního hraní a prevence patologického hráčství; současně byla integrována i strategie k omezení škod působených alkoholem.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 („Národní strategie 2010-2018“) navazuje na předcházející strategii na období 2005 až 2009 a je ve značné míře její aktualizací. Byla zpracována na základě závěrů hodnocení úspěšnosti předchozí strategie a reflektuje získané zkušenosti a současný stav vědeckého poznání o fenoménu užívání drog. Strategie byla přijata usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 340.
Oproti předchozí střednědobé strategii je Národní strategie 2010-2018 připravena jako strategický dokument na období 9 let, čímž reflektuje požadavek dlouhodobé kontinuity protidrogové politiky vlády.
Národní strategie 2010-2018 stejně jako předchozí strategie definuje základní východiska protidrogové politiky vlády, směry řešení problému užívání drog, principy a přístupy, na kterých protidrogová politika České republiky staví. V souladu se svým dlouhodobým charakterem definovala strategie v době svého vzniku v obecné rovině 4 základní cíle:
Podrobnější definování dílčích cílů, nástrojů a aktivit k dosažení strategických cílů a definování priorit protidrogové politiky na nejbližší období je úkolem a obsahem tří navazujících akčních plánů na období platnosti strategie, každého v délce 3 let.

Revize národní strategie provedená v prosinci 2014

Usnesením vlády České republiky č. 1060 z 15. prosince 2014 byla schválena revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018, v rámci které došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství a současně byla integrována strategie k omezení škod působených alkoholem.
Začleněním problematiky užívání legálních drog, nelegálních drog a závislostního chování, jako je hazardní hráčství, do jednoho strategického dokumentu je vytvořen základ tzv. integrované protidrogové politiky, která je z hlediska vynaložených zdrojů a dosažených efektů mnohem účinnější v řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a patologického hráčství pro jednotlivce a společnost než řešení těchto témat paralelně a odděleně.
Podrobnější informace o revizi národní strategie jsou zveřejněny na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Plná znění národní strategie protidrogové politiky

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 byla vydána jako knižní publikace (ISBN 978-80-7440-045-2) - stáhnout publikaci . Knižní publikace nezahrnuje revizi (rozšíření) národní strategie. Revidované znění je připojeno k tomuto článku.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 16.02.2015 15:31

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz