Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Legislativní rámec / Aplikace práva

Aplikace práva

podkapitola výroční zprávy a související informace

Rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud zveřejňuje všechna svá rozhodnutí ve vlastní databázi NALUS®.

Více >>

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Stanoviska a rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou přístupná na webových stránkách soudu. Zpřístupněna jsou i vybraná rozhodnutí vrchních a krajských soudů.

Více >>

Léčebné použití konopí v ČR

Zákon dovoluje využívat konopí pro léčebné použití na základě lékařského předpisu při vybraných diagnózách. Není dovoleno individuální pěstování konopí (tzv. samopěstitelství) - ani k léčebným účelům.

Více >>

Změny v postihu drogové kriminality přijaté v r. 2010

Změny v postihu drogové kriminality byly podrobně popsány v časopise Zaostřeno na drogy č. 1/2010, které má titul Nový trestní zákoník a podtitul Změny v postihu (nejen) drogové kriminality.

Více >>

Právní úprava drogové problematiky - vývoj od r. 1920

Současná česká protidrogová politika je postavena na principech tzv. středního proudu drogových politik. Staví na pragmatickém a racionálním přístupu, který si stanovuje realistické a dosažitelné cíle (nikoliv cíle jako "společnost bez drog"), opírá se o 4 základní pilíře (primární prevenci, snižování rizik, léčbu a resocializaci, vymáhání práva).

Více >>

Historický nástin právní úpravy drogových trestných činů

Přehled právní úpravy tzv. drogových trestných činů, tj. trestných činů týkajících se různých forem nedovoleného nakládání, výroby, držení a šíření omamných a psychotropních látek v trestněprávních kodexech na území nynější České republiky. Text věnovaný substudiím výzkumného projektu PAD z r. 2003, aktualizovaný v r. 2005. Nezahrnuje současně platnou právní úpravu.

Více >>

Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy

Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy v ČR (PAD) - výzkum byl proveden v letech 1999-2001. Souhrnná zpráva byla v r. 2001 vydána jako knižní publikace: Zábranský, T., Mravčík, V., Gajdošíková, H., a Miovský, M. Vydal ResAd/Scan, 2001. ISBN 80-86620-01--8 (česká verze). ISBN 80-86620-02-6 (anglická verze - English version).

Více >>

Právní problémy související s užíváním drog

V r. 2006 byly problémy související s užíváním drog z pohledu právní poradny shrnuty v časopise Zaostřeno na drogy (č. 2/2006), vydaném pod titulem Uživatelé drog v konfliktu se zákonem. Text se zabývá se jak příležitostnými uživateli drog, tak problémovými uživateli drog v konfliktu se zákonem.

Více >>

Užívání drog v EU - legislativní přístupy

Užívání drog v EU - legislativní přístupy. ISBN 80-86734-50-1.

Více >>


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz