Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Legální drogy / těkavé látky / Souvislosti: Ke zprávám o úmrtí po inhalaci plynu do zapalovače

Souvislosti: Ke zprávám o úmrtí po inhalaci plynu do zapalovače

(6. 2. 2003) V České republice zemřelo v roce 2001 na předávkování drogami 167 lidí. To je vzhledem k situaci v Evropské unii i vzhledem k odhadovanému počtu problémových uživatelů drog poměrně nízké číslo (problémových uživatelů drog je asi 37 500). Přitom předávkování drogami v užším slova smyslu bylo jen 84 případů (z toho předávkování opiáty – především heroinem - 53 případů). Ve zbylých 83 případech šlo o předávkování léky, kde nelze vyloučit, že šlo o sebevraždu nebo náhodnou otravu; u předávkování léky jde často o požití benzodiazepinů – většinou v kombinaci s alkoholem.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které pracuje v rámci Úřadu vlády ČR – sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, shromažďuje mimo jiné také údaje o úmrtnosti uživatelů drog.
Odborníci rozlišují údaje o úmrtí v souvislosti s drogami na dvě kategorie: předávkování
Předávkování je užití jakékoli drogy v takovém množství, které vyvolá akutní fyzické nebo psychické nežádoucí účinky. Předávkování může mít přechodné nebo trvalé následky, nebo způsobit smrt; smrtelná dávka konkrétní drogy se liší individuálně a v závislosti na okolnostech.
a úmrtí za přítomnosti drog.
84 osob zemřelo v roce 2001 na předávkování drogami v užším slova smyslu
V České republice zemřelo v roce 2001 na předávkování drogami 167 lidí. To je vzhledem k situaci v Evropské unii i vzhledem k odhadovanému počtu problémových uživatelů drog poměrně nízké číslo (problémových uživatelů drog je asi 37 500). Přitom předávkování drogami v užším slova smyslu bylo jen 84 případů (z toho předávkování opiáty – především heroinem - 53 případů). Ve zbylých 83 případech šlo o předávkování léky, kde nelze vyloučit, že šlo o sebevraždu nebo náhodnou otravu; u předávkování léky jde často o požití benzodiazepinů – většinou v kombinaci s alkoholem. Zatímco počet úmrtí na heroin a jiné opiáty a benzodiazepiny narůstal, u předávkování pervitinem nastal překvapivě výrazný pokles – ze 31 případů zjištěných v roce 2000 na 5 případů v roce 2001. V roce 2001 bylo po doplnění metodiky pro zjišťování drogových úmrtí zachyceno 14 předávkování těkavými látkami, ke kterým došlo v důsledku jejich užití jako omamné látky. Z předběžných výsledků za r. 2002 vyplývá, že užívání butanu je novým trendem.
Pro srovnání: Ve stejném roce u nás při dopravních nehodách zahynulo 1 219 lidí. Z toho 101 lidí přišlo o život při dopravních nehodách, ve kterých byl u viníka nehody zjištěn alkohol. Celkově zavinili účastníci silničního provozu 9 191 nehod pod vlivem alkoholu; při nich, kromě uvedených úmrtí, bylo dalších 4 734 lidí zraněno .
Užívání drog je v České republice, stejně jako v zahraničí, převážně spojeno s obdobím dospívání, případně mladé dospělosti. V minulých letech proběhla i v ČR různá šetření, která ukazují, jak rozšířené jsou zkušenosti s drogami u mládeže. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs - ESPAD) - mezinárodní výzkum, jehož cílem je srovnávat změny v návykovém chování dospívajících po čtyřletých časových intervalech, ukázal, že nejvíce šestnáctiletých má alespoň jednu zkušenost s konopnými drogami – marihuanou a hašišem. Alespoň jednu osobní zkušenost s marihuanou nebo hašišem uvedlo 22 % dotázaných v roce 1995 a 35 % v roce 1999. Na dalším místě pomyslného žebříčku se umístila zkušenost s inhalováním těkavých rozpouštědel (7,2 % v roce 1999), dále pak s halucinogeny, stimulancii, opiátovými drogami typu heroinu a konzumace extáze (extázi přitom bylo v roce 1995 ještě obtížné vůbec zachytit).
Populační průzkumy a školní průzkumy 16tiletých studentů však v identifikaci intenzivního zneužívání těkavých látek selhávají; početná problémová populace, která užívá rozpouštědla pravidelně, není žádným z těchto průzkumů zastižena, mimo jiné proto, že v šestnácti letech již většinou žádnou školu nenavštěvuje. Odborníci tak jsou odkázáni na jiné informační zdroje; v ČR však žádný výzkum zaměřený na užívání těkavých látek dosud neproběhl.
Zneužívání těkavých látek jako primární drogy bohužel zasahuje především sociálně znevýhodněné skupiny společnosti (s nízkým vzděláním, nezaměstnané …). Užívá se toluen (1/2 litru se neomezeně prodává v maloobchodní síti za 30 Kč), trichloretylén, technický benzín, náplně do zapalovačů, méně často éter a součásti některých sprejů a barviv. Výjimku v tomto ohledu představuje zneužívání tzv. „poppers“ na tanečních parties (netýká se jen sociálně slabých skupin). “Poppers“ jsou kapsle s těkavým roztokem (butylnitrát a isobutylnitrát, látka s periferně vasodilatačním účinkem); použitá látka je lék, který se v zahraničí užívá pro léčení vysokého krevního tlaku; na parties je zřejmě oblíben, protože má afrodiziakální účinky.
Užívání těkavých látek je kromě bezprostředního rizika poškození zdraví uživatele problematické také proto, že léčebná a kontaktní zařízení pro uživatele drog nejsou orientována na skupinu uživatelů těkavých látek. Tito lidé se tedy málokdy dostanou do léčebných programů. Léčebná a kontaktní zařízení sice udávají údaje o těchto případech, ale jejich údaje neodpovídají skutečnému rozsahu zneužívání těkavých látek (uživatelé těkavých látek tvořili jen 3,5 % ze všech poprvé léčených uživatelů drog v roce 2001).

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 05.03.2003 18:00

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz