Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Legální drogy / těkavé látky

těkavé látky

toluen a jiná průmyslová rozpouštědla, náplně do zapalovačů, benzen, benzín atd. - pro fyzické i psychické zdraví velmi nebezpečná skupina (zne)užívaných psychotropních látek

Těkavé látky - podrobně

Jedná se o skupinu návykových látek uvedených v MKN-10 pod označením F 18 – prchavé látky. Označují se někdy i jako těkavé látky nebo inhalační drogy. Patří mezi ně některá rozpustidla, ředidla a lepidla, ale i plynné látky, například éter a rajský plyn. Jednotlivé prchavé látky se od sebe liší chemickým složením, způsobem účinku a klinickým obrazem. Společným znakem po užití je ovlivnění CNS, které se projevuje euforií, většinou s útlumem, mohou se objevit zrakové a sluchové halucinace.

Více >>

Těkavé látky - stručně

Mezi těkavé látky, zneužívané jako omamné a psychotropní látky (inhalační drogy), patří některá rozpustila, ředidla a lepidla, ale i plynné látky - například éter a rajský plyn.

Více >>

Souvislosti: Ke zprávám o úmrtí po inhalaci plynu do zapalovače

(6. 2. 2003) V České republice zemřelo v roce 2001 na předávkování drogami 167 lidí. To je vzhledem k situaci v Evropské unii i vzhledem k odhadovanému počtu problémových uživatelů drog poměrně nízké číslo (problémových uživatelů drog je asi 37 500). Přitom předávkování drogami v užším slova smyslu bylo jen 84 případů (z toho předávkování opiáty – především heroinem - 53 případů). Ve zbylých 83 případech šlo o předávkování léky, kde nelze vyloučit, že šlo o sebevraždu nebo náhodnou otravu; u předávkování léky jde často o požití benzodiazepinů – většinou v kombinaci s alkoholem.

Více >>


© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz