Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Ilegální drogy / taneční drogy / Extáze (XTC) - stučně

Extáze (XTC) - stučně

Uživatel extáze většinou intenzivně tančí, někdy až do naprostého vyčerpání - buď nepociťuje vyčerpání vůbec, nebo je varovný pocit vyčerpání přehlušen příjemnými prožitky. To může mít za následek tělesné poškození.
Kombinování extáze s jinými drogami či léky zvyšuje pravděpodobnost výskytu závažných zdravotních komplikací a nežádoucích účinků. MDMA je často uživateli kombinována s jinými látkami pro dosažení silnějšího nebo kvalitativně jiného efektu.

Účinky
Mezi první uvědomované příznaky intoxikace patří neklid a mírná zmatenost, které v další fázi obyčejně ustoupí, nastává fáze klidu a pohody, mizí stres, dochází k projasnění nálady. Při užití o samotě je uživatel obyčejně schopen zvýšeného intelektuálního výkonu. Při užití v páru nastupují pocity empatie , lásky, zvyšuje se komunikativnost a potřeba dotýkat se druhého. Pocit vcítění se dostavuje i ve skupině či v davu a je uživateli vysoce ceněný. MDMA nefunguje jako afrodiziakum. U mužů může dokonce snižovat schopnost erekce a oddaluje ejakulaci. Pro efekt MDMA je charakteristická určitá plochost a mírnost intoxikace, halucinace jsou méně pravděpodobné, dostaví se jen mírně zostřené vnímání a celková psychická a fyzická stimulace.
Somaticky bývá nástup účinku doprovázen nevolností, případně zvracením. Časté je zvýšené napětí kosterního svalstva, někdy bývá pociťováno jako bolestivé. Intoxikovaní si nejčastěji uvědomují napětí žvýkacích svalů. Častými doprovodnými příznaky jsou snížená chuť k jídlu a snížená potřeba spánku, subjektivně nepříjemně bývá vnímáno pocení a sucho v ústech.
Objektivně lze nalézt urychlení tepu a vzestup teploty, zvýšený krevní tlak. Podobně jako u jiných látek této skupiny je intoxikace provázena rozšířením zornic.
Druhý den po užití extáze se většinou dostavuje kocovina v podobě únavy, bolesti svalů a kloubů, 2.-3.den po odeznění intoxikace se typicky dostavuje zhoršení nálady.
Rizika
Mezi nejvážnější komplikace užití MDMA patří hypertermie. K přehřátí organismu, se může vyskytnou zvláště při užití na celonočních párty. Pravděpodobnost vzrůstá při nadměrné tělesné aktivitě, vyšší teplotě okolí, vyšší dávce, nebo opakovaném užítí v průběhu párty a nedostatečné konzumaci tekutin s minerály. Důležitým preventivním faktorem je mimo jiné průběžný příjem tekutin a iontů a také odpočinek a pobyt v chladnějším prostředím. MDMA je ovšem schopna vyvolat hypertermii i sama, bez okolních „podporujících“ podmínek.
Historie:
Látka byla objevena r. 1912 německou firmou Merck v Darmstadtu. Patent byl udělen pro „nově objevenou syntetickou variantu oleje z vavřínovitého keře Sassafras officinale.“ Pro látku se nicméně dlouho nenašlo žádné využití a upadla v zapomenutí. Roku 1953 testovala americká armáda MDMA na zvířatech, v roce 1960 byla MDMA znovuobjeveno v Polsku. V 70. letech byla používána v psychoterapii a ke konci tohoto desetiletí pronikla do uměleckých kruhů a homosexuálních klubů, kde byla zneužívána jako „droga lásky“.
Expanze MDMA nastala ve 2. polovině 80. let, kdy se ve španělské Ibize stala neodmyslitelnou součástí acid-parties, techno parties atd. S tím, jak se z této původně undergroundové, subkulturní hudby stával celosvětový fenomén, který brzy komerčně podchytily nejdříve britské, posléze americké a pak všechny ostatní nahrávací společnosti, šířila se i sláva drogy, kterou si mnozí zvykli považovat za synonymum „tuc-tuc“ parties. Tato typická „víkendová“ droga je od počátku devadesátých let stále více zneužívána i v ČR. V Evropě bylo od roku 1983 zaznamenáno asi 650 úmrtí v souvislosti s extází – především na dehydrataci (nedostatek tekutin) a vyčerpání organismu po mnohahodinovém tanci. Droga totiž nejen stimuluje (a tak umožňuje mimořádné fyzické výkony), také potlačuje pocit žízně, hladu a vědomí vyčerpanosti.
Moderní historie MDMA je spojena se jménem Alexandra Shulgina, který látku resyntetizoval v 50.letech. V následujících letech proběhly pokusy o její využití v psychoterapii. Výsledky terapeutické práce s MDMA byli terapeuty hodnoceny vesměs pozitivně, zvláště pozitivně byl hodnocena schopnost introspekce a zlepšení schopnosti komunikace mezi lidmi, se vzájemným silným citovým vztahem. Mezi indikační skupiny patřila posttraumatická stresová porucha (v této indikaci se nyní experimentálně zkouší), partnerská terapie a péče o smrtelně nemocné. MDMA se experimentálně používala také jako prostředek, který posiloval terapeutický účinek dynamické psychoterapie a prohluboval vztah pacient - terapeut. Na druhé straně existovaly pochybnosti o trvalosti dosažených změn. Poté, co byla prokázána neurotoxicita MDMA a bylo její další legální používání většinou zakázáno. Přesto existují dodnes amatérští terapeuti, kteří MDMA k terapii nadále používají.
Rekreační užívání MDMA na „parties“ se začalo objevovat v 70. letech v USA. Postupně se šířilo přes Velkou Británii do ostatních států Evropy. Od 80. let se objevuje již pravidelně v řadě evropských států. Dnes patří extáze mezi nejrozšířenější drogu užívanou mladými lidmi na tanečních parties všude na světě. Užívání v klubech a na masových akcích za doprovodu typické reprodukované hudby (styl techno, house, rave a jiné) patří mezi fenomény současné doby (v r.2001 nabízely kluby v Praze a nejbližším okolí každý všední den průměrně 5 takových akcí, v pátek a v sobotu 15. Vedle toho existuje řada akcí soukromých (Kalina a kol., 2002).
V průzkumech prováděných v klubech v ČR (viz Kalina a kol., 2002) se zjišťovalo, že průměrný věk návštěvníků se pohybuje okolo 20. Asi 90 % návštěvníků je svobodných, 2/3 jsou studující, 1/3 mladí zaměstnaní (převážně v jiných než dělnických profesích) nebo podnikatelé. Nejčastěji užívanou drogou mezi nimi je marihuana (88 %), extázi užívalo 20 %, stejně jako pervitin a LSD. V některých klubech je však extáze jasně nejoblíbenější drogou pro 93 % návštěvníků. Uživatelé extáze ji pokládají za příjemnou a bezpečnou drogu, na níž nevzniká závislost a kterou lze mít dlouhodobě pod kontrolou. Je lepší než alkohol, “protože po ní není člověku špatně.” Odmítají heroin a pervitin jako drogy, které pravidelně vedou k závislosti (“Nejsem žádný feťák, jen se ráda bavím,” říká účastnice jednoho průzkumu).
Informace o bezpečnějším prožití tanečních párty v ČR najdete na stránkách www.saferparty.cz . Na těchto stránkách jsou zveřejněny i letáky s informacemi o rizicích jednotlivých látek.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 15.02.2014 17:22

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz