Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Ilegální drogy / opiáty / Opiáty a substituční léčba

Opiáty a substituční léčba

Substituční léčba je standardním léčebným postupem. Jedná se o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá splnění konečného cíle, tj. trvalé a důsledné abstinence, na dobu, kdy bude pacient objektivně i subjektivně schopen abstinenčně orientovanou léčbu podstoupit. Do té doby chce udržet a zlepšit pacientův somatický a psychický stav.
Substituční léčba je metodou první volby pro pacienty, kteří nejsou schopni přijmout terapeutické metody, jejichž primárním cílem je abstinence od návykových látek. Nástrojem této léčby je podávání substituční látky jiným než nitrožilním způsobem, a to v množstvích, která efektivně potlačují pacientovy odvykací příznaky a umožňují všestranně zlepšit kvalitu jeho života.

Substituční (náhražková) léčba (terapie agonisty opiátů)
Léčba závislostí na opiátech pro ty pacienty, kteří nejsou schopni nebo ochotni plně abstinovat. Podáváním substituční látky z rukou lékaře se sleduje několik cílů:
  • snížení rizik, plynoucích z injekčního užívání (metadon i další náhražkové látky se užívají v roztocích ústy a tedy není riziko nákazy AIDS, záněty jater, syfilidou apod.)
  • odstranění nutnosti obstarávat si prostředky na drogy trestnou činností (krádežemi, loupežemi)
  • snížení euforie (rauše), který znemožňuje uživatelům opiátů normální komunikaci s okolím
  • pravidelný styk uživatele drog se sociální pracovnicí a lékařem (musí si náhražkovou drogu osobně vyzvedávat) a tedy šanci pozitivně uživatele ovlivňovat k abstinenci, nalezení práce atd.
  • snížení rizik, jež díky pohybu uživatele opiátů na černém trhu nese celá společnost
Pro substituční léčbu (léčbu agonisty opioidů) se používá řada látek opioidové povahy. Vůbec nejužívanější je celosvětově metadon, následovaný buprenorfinem a LAAM.
K substituci se ale používá i depotní morfin, kodein a v některých zemích dokonce i farmaceuticky připravený heroin.
Metadon
V roce 1937 hledali v laboratořích německé firmy IG Farbenindustrie Max Bockmühl a Gustav Ehrhart sloučeninu, která by byla
Navzdory obecně rozšířenému názoru neexistuje důkaz, že by Boockmühl a Erhart byli součástí Hitlerova úsilí o nalezení náhražky opia, jehož dodávka byla přerušena válkou.
Tento mýtus se stal podkladem vysvětlení jednoho z prvních obchodních jmen metadonu — "Dolophine" — coby odvozeniny Hitlerova křestního jména Adolf; dokonce se tvrdilo, že se mu v Německu říkalo "Adolophine" a "A" se vypustilo až po válce. Název Dolophine ve skutečnosti vytvořila až po válce v Americe farmaceutická společnost Eli-Lily. Nejspíše vzniklo sloučením francouzských slov "dolor" (bolest) a "fin" (konec).
V září 1941 podali patentovou přihlášku.
Na podzim roku 1942 se zjistilo, že lék má analgetické i spasmolytické účinky; vzápětí byl pod kódovým označením Amidon předán k dalším zkouškám armádě.
Americká špionážní služba narazila na metadon po válce při průzkumu objevů německého farmaceutického průmyslu. Zprvu byl využíván jako součást léků proti kašli (v Československu pod názvem Mecodin), v šedesátých letech jej američtí lékaři Dole a Nyswanderová začali používat k tzv. „substituční“ léčbě závislostí na opiátech. Po problémech s americkými tajnými agenty, kteří byli proti této formě léčby, je Dole v roce 1969 vyzval k otevřenému utkání před soudem; americká tajná služba couvla a tak je tento rok považován za oficiální zahájení nové formy léčby opiátových závislostí, která se během následujících let rozšířila po celém světě a od roku 1997 i v ČR.
LAAM, buprenorfin
Jsou dalšími opiátovými drogami, které se používají především k náhražkové (substituční) léčbě.
Papaverin
Je nenávykovou látkou, příbuznou ostatním opiátům. Užívá se v medicíně k uvolnění křečí hladkých svalů, omamné účinky nemá.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 15.02.2014 17:06

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz