Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

drogy-info.cz / Drogová situace / Ilegální drogy / halucinogeny / Lysohlávky

Lysohlávky

Psilocybin je psychicky velmi aktivní látkou obsaženou zejména v houbách rodu lysohlávka (Psilocybe). Byl nalezen také v houbách rodu kropenatec (Panaeolus), štítovka (Pluteus) a několika dalších.

Text článku i fotografie laskavě poskytl RNDr. Jan Borovička, Ph.D. z České mykologické společnosti (původně v r. 2003, aktualizoval v r. 2009); doplňující informace v závěru článku připojila redakce stránek drogy-info.cz:
Z celkem asi dvaceti druhů lysohlávek, které se na území ČR vyskytují, jsou psychoaktivní lysohlávka kopinatá (Psilocybe semilanceata), lysohlávka tajemná (Psilocybe arcana) a lysohlávka česká (Psilocybe bohemica). V západní Evropě roste také lysohlávka modrající (Psilocybe cyanescens).
Účinky lysohlávek jsou lidské civilizaci pravděpodobně známé tisíce let, západní křesťanská kultura je znovuobjevila v padesátých letech 20. století. U nás se užívají asi od konce šedesátých let a představují nejrozšířenějším přírodní halucinogenní drogu u nás. Zkušenost s ní mělo podel údajů dostupných v r. 2003 podle regionu 5-9 % středoškoláků. Zatímco černý trh s jinými drogami má relativně ustálený charakter, nedá se totéž říci o lysohlávkách. Pokud se houby prodávají, tak většinou sušené, klobouky anebo celé plodnice. Jejich cena je velmi kolísavá a z větší části se jedná spíše o darování či výměnu, nežli prodej.
Dostupnost této drogy je poměrně vysoká díky jednoduchému sběru a sušení. Kvůli výraznému kolísání obsahu aktivních látek – psilocybinu a psilocinu – v plodnicích lze obtížně odhadnout optimální dávku, což s sebou přináší velké riziko spojené s kontrolou intoxikace.
Kromě rizik spojených s vlastním průběhem intoxikace hrozí v případě sběru lysohlávek v přírodě i možnost záměny s jedovatými druhy. Ze světa jsou známé případy smrtelných otrav! Na stejných lokalitách jako lysohlávky rostou často houby rodu čepičatka (Galerina) , z nichž některé obsahují stejné toxiny jako nejjedovatější houba světa, muchomůrka zelená. Pro laika může být rozlišování těchto hub velmi složité, v případě sušených plodnic pak zcela nemožné.
Další informace (redakce drogy-info.cz):
Informace o právním statusu lysohlávek najdete v článcích věnovaných Nedovolenému nakládání s drogami - právní úpravě platné v ČR od 1. 1. 2010, a v jejich přílohách, zejména v "nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku", které bylo bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 455/2009 Sb.
Informace o lysohlávkách z hlediska mykologického (houbařského) najdete například na serveru DAMYKO (Domov amatérských mykologů) v Atlase hub, kde je popsána lysohlávka moravská a na slovenském serveru nahuby.sk, kde je popsáno více než 10 různých hub rodu lysohlávka: lysohlávka česká , lysohlávka domácí , lysohlávka hnojní , lysohlávka horská , lysohlávka kopinatá , lysohlávka modrající , lysohlávka moravská , lysohlávka plavá , lysohlávka plevnatá , lysohlávka šupinatá a lysohlávka výkalová . Informace serveru nahuby.sk obsahují i přehled lysohlávek . Ne všechny lysohlávky jsou psychoaktivní, jak uvádí mykolog Jan Borovička výše.
Souhrnné evropské informace o užívání halucinogenních hub, včetně jejich rizik, najdete v publikaci Hallucinogenic Mushrooms , kterou vydalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) v r. 2006; na stránkách EMCDDA je tato publikace ke stažení v PDF (pouze anglicky); tiskové zprávy k této publikaci byly vydány také v němčině, francouzštině a portugalštině (TS 2 - JUNE 26, 2006). Informace na toto téma najdete rovněž v článku Halucinogenní houby: nový trend v užívání drog na stránkách drogy-info.cz. Rizika užívání lysohlávek najdete na str. 20 publikace Hallucinogenic Mushrooms .
Další informace o halucinogenních houbách v angličtině najdete v encyklopedii Erowid v části Mushrooms (houby).
Aktuální údaje o užívání drog v ČR - mezi které je řazeno i užívání lysohlávek - najdete ve výročních zprávách o stavu ve věcech drog , a dále například ve výsledcích průzkumu ESPAD (prováděný mezi školní populací) a v průzkumech Tanec a drogy , prováděných mezi účastníky tanečních akcí.

Publikováno: 01.01.1970 01:00 Aktualizováno: 15.02.2014 16:44

Doporučit ...


Připojené soubory© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz