Informační portál o ilegálních a legálních drogách

Hlavní menu: O nás, Informace, Pomoc a podpora, Publikace, Dotazník, Mapa pomoci, Kalendář akcí, Odkazy, Novinky odjinud, Mapa webu, English version
 
Login: Heslo: Zapomněl/a jste heslo?

Dotazník

Škála závislosti na alkoholu

  Potřebujete pomoci?

  Váš kraj:  
Škála závislosti na alkoholu (Alcohol Dependence Scale, ADS) byla vyvinuta v roce 1982 Skinnerem a jeho spolupracovníky za účelem zhodnocení závažnosti závislosti na alkoholu (diagnostická kritéria DSM-IV). Jedná se o dotazník o 25 položkách, které pokrývají alkoholový odvykací syndrom, narušenou kontrolu nad pitím, uvědomování si nutkání pít, zvýšenou toleranci alkoholu a chování zaměřené na vyhledávání příležitostí napít se. Dotazník se vztahuje k posledním 12 měsícům, ale lze ho použít také pro jiné časové periody (např. 6 měsíců, 24 měsíců apod.) tak, aby toto zvolené období odpovídalo tomu, co potřebujeme o klientovi vědět. Dotazník pomáhá odhalit míru závažnosti závislosti na alkoholu, což je využitelné v plánování léčby, jejího charakteru a intenzity.

Instrukce:
  1. Pečlivě/pozorně si přečtěte každou otázku a možné/navrhované odpovědi. Odpovězte pravdivě na každou otázku. U každé otázky zakroužkujte pouze JEDNU odpověď – vyberte tu, která je vám nejblíže/která podle vás nejvíce odpovídá pravdě.
  2. Slovo „pití“ v otázce se týká „pití alkoholických nápojů“.
  3. Čas pro vyplnění dotazníku je neomezený. Pracujte pečlivě a pokuste se dotazník vyplnit co nejdříve. Prosíme, odpovězte na všechny otázky.

Jste závislí na alkoholu?

PohlavíVěk
Dosažené vzdělání

© 2003-2006, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, info@drogy-info.cz